Selamat Datang Sistem Pungutan Cukai Jualan Negeri

jpknLogo Amaran/Peringatan!!

Seksyen 34, Enakmen Cukai Jualan Negeri 1998 ‘Mana-mana orang yang, dengan niat untuk mengelak atau untuk membantu mana-mana orang lain mengelak Cukai Jualan Negeri apabila disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada 10 kali ganda atau tidak lebih daripada 20 kali ganda amaun CJN atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya’

Seksyen 18, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 – kesalahan mengemukakan atau mengesahkan dokumen mengandungi butiran palsu apabila disabitkan boleh dedenda 5 kali ganda nilai butiran palsu atau RM 10 ribu mana lebih tinggi dan penjara tidak melebihi 20 tahun.

Bantuan Teknikal!

Unit Pungutan, Bahagain Cukai Jualan Negeri
KEMENTERIAN KEWANGAN
ARAS 5, BLOK A
MENARA KINABALU
88400 KOTA KINABALU
Tel:088-368071/8038/8068, Faks: 088-236361


Panduan

Panduan eCJN

Pengumuman

Notis Pengumuman   Pindaan Kadar